ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η παρούσα Πολιτική Cookies έχει συνταχθεί και υιοθετηθεί από το Δικηγορικό Γραφείο “ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”, (στο εξής Γραφείο), διεύθυνση: Μπουκουβάλα 8, Αθήνα, Τ.Κ. 11471, τηλ 6947535945, e-mail: noc@internetlaw.gr. Ο δικηγόρος Αθηνών Στέφανος Ιωαν. Ανδριακόπουλος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται από το Γραφείο στο πλαίσιο λειτουργίας του internetlaw.gr.

Η παρούσα Πολιτική Cookies προβλέπει και καθορίζει το πλαίσιο χρήσης τεχνολογίας Cookies από το Γραφείο, στον ιστότοπο www.internetlaw.gr (στο εξής και Ιστότοπος ή Internetlaw). Για την επεξήγηση των όρων / εννοιών που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Cookies συμβουλευθείτε την Πολιτική Απορρήτου.

1. Τι είναι τα Cookies

Τα αρχεία «Cookies» είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου (textfiles), με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον τερματικό εξοπλισμό (Η/Υ, κινητό, tablet) και συγκεκριμένα στον περιηγητή – browser του χρήστη του διαδικτύου, που επισκέπτεται έναν δικτυακό τόπο. Τα αρχεία «Cookies» αποστέλλονται από έναν δικτυακό τόπο προς τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρώτη επίσκεψή του σε αυτόν και ακολουθούν αντίστροφη πορεία κατά τις επόμενες επισκέψεις του χρήστη στον ίδιο δικτυακό τόπο.

Η αβλαβής για τον χρήστη συλλογή πληροφοριών (μέσω τεχνολογίας Cookies), συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου μέσω στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών παρατηρήσεων και στην εν γένει βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρόντος δικτυακού τόπου.

Ο χρήστης δύναται να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, διαγράφοντας οποτεδήποτε τα αρχεία «Cookies» από τον τερματικό εξοπλισμό του, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Εντούτοις, σας ενημερώνουμε ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως θα έχει συνέπειες στην ευκολία πρόσβασης στον Iστότοπο και δύναται να προκαλέσει μειωμένη λειτουργικότητα ή ευχρηστία του.

Τα Cookies διατηρούνται ανάλογα με τον τύπο εκάστου και διαγράφονται: 1) αυτομάτως κατά τον χρόνο λήξης τους, 2) μέσω του συνδέσμου Διαχείριση Cookies, 3) χειροκίνητα μέσω του browser του τερματικού σας εξοπλισμού όποτε εσείς το επιθυμείτε.

Ενημερωθείτε από την επίσημη ιστοσελίδα του φυλλομετρητή σας (π.χ. π.χ. Google Chrome / Mozilla Firefox / Apple Safari / Microsoft Edge / Opera) για τον τρόπο διαχείρισης / εκκαθάρισης των Cookies από την τερματική συσκευή σας.

2. Cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος και σκοποί επεξεργασίας

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί:

α) Αναγκαία τεxνικά / λειτουργικά Cookies. Πρόκειται για Cookies που χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

Όνομα Λειτουργία Προέλευση Διάρκεια αποθήκευσης
cookiesconsent Χρησιμοποιείται για την προβολή του μηνύματος σχετικά με την αποδοχή των Cookies και την αποθήκευση της επιλογής του Επισκέπτη. internetlaw.gr 6 μήνες
ga-disable-CNK59N11FN Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Google Analytics Internetlaw.gr Διαγράφεται είτε από τον χρήστη, είτε αυτομάτως αν ο χρήστης αλλάξει την επιλογή του

β) Cookies στατιστικών αναλύσεων

Χρησιμοποιούμε τα Cookies στατιστικών αναλύσεων ώστε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας προς το περιεχόμενο του ιστοτόπου (π.χ. ποιες σελίδες επισκέπτεστε περισσότερο, πόσο διαρκεί η επίσκεψη σε κάθε σελίδα) και να μετρήσουμε την επισκεψιμότητα του Ιστοτόπου. Τα δεδομένα αυτά είναι ανώνυμα και αναλύονται συνολικά για όλους τους επισκέπτες του Ιστοτόπου. Με βάση τα δεδομένα αυτά μπορούμε να βελτιώνουμε το περιεχόμενο και την αποδοτικότητα του ιστοτόπου:

Όνομα Λειτουργία Προέλευση (third party) Διάρκεια αποθήκευσης
_ga Χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των χρηστών Google 2 χρόνια
_ga_CNK59N11FN Χρησιμοποιείται για να παρέχει τις πληροφορίες του συγκεκριμένου ιστότοπου Google 2 χρόνια


Περισσότερες πληροφορίες:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Πολιτική Απορρήτου και ασφάλειας πληροφοριών Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?p=privpol_data&hl=el&visit_id=636852664111108818-758842679&rd=1.

Τα Google Analytics Cookies εγκαθίστανται με τη συγκατάθεσή σας. Εφόσον αλλάξετε γνώμη και επιλέξετε να μη συλλέγονται στοιχεία της δραστηριότητάς σας μέσω Google Analytics Cookies, τότε τα Cookies αυτά διαγράφονται αυτόματα από τη συσκευή σας.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις στον σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/anonymous. Το Γραφείο είναι από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας με τη Google Inc. για κάποιες από τις δραστηριότητες επεξεργασίας, ενώ για άλλες πράξεις επεξεργασίας η Google και το Γραφείο είναι διακριτοί Υπεύθυνοι Επεξεργασίας. Η Google καθορίζει αποφασιστικά ορισμένους από τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της τεχνολογίας της. Για κάθε επεξεργασία Δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Google καθορίζει, είναι μοναδικός Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Ειδικότερα, η Google δύναται να χρησιμοποιεί ακόμα και μη ανώνυμα δεδομένα σας για δικούς της σκοπούς, όπως η κατάρτιση προφίλ και ο συσχετισμός με άλλα δεδομένα από λογαριασμούς χρηστών σε άλλες υπηρεσίες της. Η Επεξεργασία των Δεδομένων σας στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics, είτε από το Γραφείο, είτε από τη Google διενεργείται με βάση την προηγούμενη συγκατάθεσής σας.

3. Cookies, προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες

Tο Γραφείο χρησιμοποιεί τεχνολογία (GoogleAnalytics κ.ο.κ.) που επιτρέπει την αυτόματη συλλογή πληροφοριών για τους επισκέπτες του Ιστοτόπου. Για παράδειγμα, συλλέγουμε αυτόματα δεδομένα όπως ο τύπος του browser του Επισκέπτη, ενώ καταγράφεται και η IP της συσκευής του στα logs του server .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα δικαιώματά σας και κάθε άλλη συναφή πληροφορία διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου του internetlaw.gr.

4. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Cookies

Το Γραφείο μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Cookies, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του ιστοτόπου, στις υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Σύνταξη – Επιμέλεια

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Μπουκουβάλα 8,ΤΚ 114 71- Αθήνα

Κιν: 6947535945

e-mail : noc@internetlaw.gr

5. Διαχείριση Cookies