Ψηφιακές Εγκληματολογικές Έρευνες

Στο πλαίσιο χειρισμού υποθέσεων Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, παρουσιάζεται συχνά η ανάγκη ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας και αναζήτησης αποδεικτικών στοιχείων, τεχνικής ανάλυσης υφιστάμενων πειστηρίων και εκπόνησης σχετικής έκθεσης πραγματογνωμοσύνης.

Το Γραφείο μας, σε συνεργασία με εξειδικευμένους Τεχνικούς Συμβούλους και Cyber Fraud Experts, αναλαμβάνει την διερεύνηση ψηφιακών εγκλημάτων και τη σύνταξη σχετικών αναφορών (reports) και τεχνικών εκθέσεων, με την χρήση εργαλείων κατάλληλου λογισμικού. Η σχετική υπηρεσία διατίθεται κυρίως σε υποθέσεις που σχετίζονται με απάτη μέσω διαδικτύου, παραβίαση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλοπή διαδικτυακής ταυτότητας, παραβιάσεις των διατάξεων για την προστασία προσωπικών δεδομένων μέσω διαδικτύου, παράνομη / ανεξουσιοδότητη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα και δεδομένα, παραβίαση της νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών.

Περαιτέρω το Γραφείο μας σε συνεργασία με έμπειρους πραγματογνώμονες αναλαμβάνει τον τεχνικό / εγκληματολογικό έλεγχο του τηλεφώνου σας με εκτυπώσιμα reports από πιστοποιημένα εργαλεία ελέγχου, ώστε να διαπιστωθεί αν έχετε πέσει θύμα υποκλοπής / παρακολούθησης μέσω κακόβουλων κατασκοπευτικών λογισμικών.

Για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των περιερχομένων στα εξεταζόμενα πειστήρια δεδομένων, εφαρμόζονται διεθνώς τεκμηριωμένες επιστημονικά μέθοδοι έρευνας, εξέτασης και ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων και τεκμηρίων (Digital Forensics).