Σύμβαση Κατασκευής Ιστοσελίδας

Η ανάληψη του έργου κατασκευής ιστοσελίδας, e-shop ή εφαρμογής (application) συνίσταται σε μία διμερή σύμβαση ανάμεσα στον επαγγελματία developer (εταιρεία ή ιδιώτη) και τον τελικό ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας/e-shop/application.

Οι ιδιαίτερες προδιαγραφές (specs) του έργου που θα κατασκευαστεί, οι ακριβείς χρόνοι παράδοσης κάθε τμήματος του έργου, τα πνευματικά δικαιώματα επί των υλικών κατασκευής του έργου και οι υποχρεώσεις εχεμύθειας είναι μερικοί μόνο από τους όρους της σύμβασης που οφείλουν οι συμβαλλόμενοι να προβλέψουν και αποτυπώσουν εγγράφως, ώστε να εξασφαλίσουν την ομαλή συνεργασία τους και την προσήκουσα εκτέλεση του έργου.

Είτε αναλαμβάνετε την κατασκευή ιστοσελίδων, είτε προτίθεστε να αναθέσετε την κατασκευή νέας ιστοσελίδας σε επαγγελματία developer απευθυνθείτε στο γραφείο μας για την νομική σας κατοχύρωση.