Πρόληψη Κυβερνοαπάτης [Cyber Fraud Compliance & Policies]

Η ραγδαία εξάπλωση του κυβερνοεγκλήματος, ιδίως τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει με τον πιο εμφατικό τρόπο πόσο ανοχύρωτες είναι οι επιχειρήσεις έναντι των νέων μορφών εγκλήματος. Καθημερινά μικρομεσαίες και μεγαλύτερες εταιρείες, ακόμα και εταιρείες – κολοσσοί πέφτουν θύματα απάτης είτε λόγω απουσίας κατάλληλης θωράκισης είτε λόγω έλλειψης εκπαίδευσης του προσωπικού που συνήθως καλείται να αναγνωρίσει και εμποδίσει την προσπάθεια εξαπάτησης.

Η ζημία από απάτες τέτοιου είδους είναι συχνά ιδιαίτερα σημαντική και σίγουρα πολλαπλάσια της επένδυσης που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση σε μέτρα πρόληψης.

Το Γραφείο μας, σε συνεργασία με εξειδικευμένους Τεχνικούς Συμβούλους Πληροφορικής, αναλαμβάνει την εκπόνηση Πολιτικών και Διαδικασιών πρόληψης και αντιμετώπισης της διαδικτυακής απάτης (Anti-Fraud Policy and Fraud Response Plan) σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές και πρότυπα (Fraud Examiners Manual) καθώς και την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των στελεχών της επιχείρησής σας, ώστε να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τις παγίδες των επιτήδειων μέσω Διαδικτύου