Πνευματική Ιδιοκτησία

Η Πνευματική Ιδιοκτησία, τα συγγενικά δικαιώματα και η βιομηχανική ιδιοκτησία ανήκουν στην ευρύτερη έννοια της διανοητικής ιδιοκτησίας. Η Πνευματική Ιδιοκτησία προστατεύει κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Συγκεκριμένα, κατά το εθνικό όσο και το διεθνές δίκαιο, η απόλαυση και η άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν υπόκεινται σε καμία διατύπωση. Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) περιλαμβάνει το περιουσιακό δικαίωμα και το ηθικό δικαίωμα.

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που επέτρεψε τη θεαματική διάδοση του Διαδικτύου ως μέσου επικοινωνίας, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας δημιούργησε την ανάγκη προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. Η ψηφιοποίηση έργων επέτρεψε την άμεση και αλόγιστη διάδοσή τους στο κοινό, κατά παράβαση του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ζητήματα προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας γεννώνται και στο πλαίσιο κατασκευής ιστοσελίδων. Η ίδια η ιστοσελίδα προστατεύεται ως εικαστικό έργο στη διαμόρφωσή της ή έργο εφαρμοσμένων τεχνών ή και ως συλλεκτικό έργο αν παρουσιάζει πρωτοτυπία. Επίσης προστατεύονται και οι βάσεις δεδομένων (που ενέχουν μια επένδυση σε χρόνο και χρήμα για να κατασκευαστούν).

Όμως και κατά την κατασκευή ιστοσελίδων, χρησιμοποιούνται έργα (κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, γραφικά, λογότυπα, λογισμικό, μουσικά και οπτικοακουστικά αποσπάσματα) τα οποία καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών τους και τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν λήψης σχετικής αδείας από τον εκάστοτε δημιουργό.

Αλλά και κατά τη λειτουργία ιστοσελίδων χρησιμοποιούνται links, frames ή διαφημιστικά banners. Τα απλά links που παραπέμπουν στην αρχική σελίδα άλλου ιστοχώρου γίνεται δεκτό ότι επιτρέπονται και τα αποδέχονται σιωπηρώς οι κάτοχοι ιστοσελίδων. Ωστόσο σε ότι αφορά τους απώτερους συνδέσμους deep links, που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες πέραν της αρχικής ενός ιστοχώρου, η χρήση τους προσβάλλει το περιουσιακό/ηθικό δικαίωμα του δικαιούχου του ιστοχώρου παραπομπής.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα σας συνδράμει σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατά την κατασκευή και λειτουργία ιστοσελίδας, στην κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων σας, στην αντιμετώπιση τυχόν προσβολών του ηθικού/περιουσιακού σας δικαιώματος στα έργα σας, στην κατοχύρωση και προστασία καινοτόμων ιδεών startup επιχειρήσεων.