Ηλεκτρονικό Έγκλημα

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που επέτρεψε τη θεαματική διάδοση του Διαδικτύου ως μέσου επικοινωνίας και πληροφόρησης κατέστησε δυνατή τη διάπραξη πλήθους εγκληματικών πράξεων με τη χρήση του διαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Ως Ηλεκτρονικό Έγκλημα λογίζονται οι αξιόποινες πράξεις που τελούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων. Επισημαίνεται ότι οι περισσότερες τυπικές μορφές εγκλημάτων μπορούν να τελεσθούν και διαδικτυακά, ενώ υπάρχουν εγκλήματα που διαπράττονται μόνο διαδικτυακά.

Το Ηλεκτρονικό έγκλημα εμφανίζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που καθιστούν την αντιμετώπισή του δυσχερή και απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις των εμπλεκομένων, στην πρόληψη και καταστολή του, φορέων. Οι ταχύτητές που απολαμβάνει σήμερα ο μέσος χρήστης στο διαδίκτυο, η άμεση πρόσβαση που έχει στην πληροφορία από και προς οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και η εξοικείωση που αποκτά στην τεχνολογία, συνήθως χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, πολλαπλασιάζουν τις ικανότητες του προς διάπραξη εγκληματικών πράξεων και γεννούν την ανάγκη διαρκούς εξέλιξης των μεθόδων αντιμετώπισης.

Ενδεικτικές μορφές ηλεκτρονικού εγκλήματος: διακίνηση-πειρατεία λογισμικού και παραβίαση διατάξεων πνευματικής ιδιοκτησίας εν γένει, επίθεση σε συστήματα πληροφορικής (Phising, Pharming), cyberbulling, κυβερνοτρομοκρατία, απειλή κατά της ζωής, συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση, προσβολή προσωπικών δεδομένων, προσβολή της προσωπικότητας, παιδική πορνογραφία, απάτη και πλαστογραφία μέσω διαδικτύου, cracking and hacking.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, σε συνεργασία με τους αρμοδίους δημόσιους φορείς, αντιμετωπίζουν καθημερινά πλήθος υποθέσεων Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Συμβουλευθείτε σήμερα έναν συνεργάτη μας.