Διαδικτυακή Διαφήμιση

Η διαδικτυακή διαφήμιση (online/digital/internet marketing) συνιστά σήμερα διακριτή μορφή διαφήμισης. Τα είδη της είναι κυρίως: η διαδικτυακή παρουσία μέσω ιστοσελίδας (site), τα διαφημιστικά εικονίδια (banners), τα πλαίσια (frames), τα αναδυόμενα παράθυρα (pop-up & under), οι σύνδεσμοι υπερκειμένου (hyperlinks) σε κείμενο (text links), τα προγράμματα συνεργασίας (affiliate programs) και η διαφήμιση σε μηχανή αναζήτησης (keyword advertising).

Η διαδικτυακή διαφήμιση υπόκειται σε νόμιμους περιορισμούς. Ειδικότερα, με βάση το δίκαιο περί αθεμίτου ανταγωνισμού και τον νόμο για την προστασία του καταναλωτή απαγορεύεται η αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση ενώ η συγκριτική διαφήμιση γίνεται δεκτή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συχνά ανακύπτουν ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και παραβίασης προσωπικών δεδομένων μέσω παράνομων διαφημιστικών μεθόδων.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι προμηθευτές συχνά αποστέλλουν μαζικά, ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) καθώς και μηνύματα προωθητικών ενεργειών μέσω διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας (E-mail, viber, SMS). Ωστόσο, οι λίστες με στοιχεία παραληπτών των μηνυμάτων εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα που έχουν συλλεχθεί παράνομα, ήτοι χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων. Η μη ζητηθείσα επικοινωνία το λεγόμενο και spamming, συνιστά άκρως επιθετική διαφήμιση και είναι στην χώρα μας όπως και σε άλλες έννομες τάξεις απαγορευμένη. Η αποστολή μη ζητηθείσας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παραβιάζει την ιδιωτική ζωή του ατόμου, το δικαίωμα να μην γίνει αποδέκτης πληροφοριών αν δεν επιθυμεί, εξαναγκάζει σε απώλεια χρόνου, επομένως προσβάλει την αξιοπρέπεια του και επισύρει σημαντικά πρόστιμα για τον υπεύθυνο. Προσθέτως, ενδέχεται να παραβιάζονται και διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) με πιθανές σημαντικές ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις.

Εφόσον διαφημίζεστε διαδικτυακά, οφείλετε να απέχετε από επιθετικές, αθέμιτες και παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές. Προσθέτως, οι προσφορές, εκπτώσεις και δώρα, οι διαφημιστικοί διαγωνισμοί και τα παιχνίδια στην ιστοσελίδα σας , στο μέτρο που επιτρέπονται κατά το ισχύον δίκαιο, πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα, η πρόσβαση στους όρους υπό τους οποίους μπορεί κανείς να επωφεληθεί από τις προσφορές ή με τους οποίους μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς να είναι εύκολη, οι δε όροι να παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς.

Υιοθετήστε νόμιμες εμπορικές πρακτικές για τη διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών του ηλεκτρονικού σας καταστήματος, ενημερωθείτε για τους τρόπους νόμιμης λήψης της συγκατάθεσης του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων, εξασφαλίστε τη νομιμότητα αποστολής newsletter στους πελάτες-επισκέπτες της ιστοσελίδας σας. Εμπιστευθείτε τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας, διαφημιστείτε και ξεχωρίστε νόμιμα.