Αθέμιτος Ανταγωνισμός

Κατά το άρθρο 1 του νόμου 146/1914: Απαγορεύεται στις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές κάθε επί σκοπώ ανταγωνισμού γενόμενη πράξη που αντίκειται στα χρηστά ήθη. Ο παραβάτης δύναται να εναχθή προς παράλειψη και προς ανόρθωση της προσγενομένης ζημίας.

Ο αθέμιτος ανταγωνισμός εκδηλώνεται, μεταξύ άλλων, με ανακριβείς δηλώσεις, γνωστοποιήσεις, παραπλανητικές και καταχρηστικές διαφημίσεις, δυσφημιστικές διαδόσεις, αθέμιτη χρήση ή απομίμηση ονόματος, διακριτικού γνωρίσματος, λογοτύπου, ονόματος χώρου, σήματος, αθέμητη εκμετάλλευση ξένης φήμης.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον υιοθετούν συχνά αθέμιτες πρακτικές, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης για τα δικαιώματα και τους περιορισμούς στην άσκηση της δραστηριότητάς τους.

Προσθέτως, η ψηφιοποίηση έργων λόγου, εικόνας, κειμένου επέτρεψε την άμεση και αλόγιστη διάδοσή τους στο κοινό, κατά παράβαση του δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ενίοτε, δε, καθίσταται δυσχερές, για τον μέσο συνετό χρήστη του διαδικτύου να διακριβώσει την «πατρότητα» ενός έργου, ώστε να μην υποπέσει σε πράξεις αθεμίτου ανταγωνισμού.

Περαιτέρω, με βάση το δίκαιο περί αθεμίτου ανταγωνισμού και τον νόμο για την προστασία του καταναλωτή απαγορεύεται η αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση ενώ η συγκριτική διαφήμιση γίνεται δεκτή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Καθίσταται, συνεπώς, αναγκαία η νομική επεξεργασία των διαφημίσεων της επιχείρησής σας ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητά τους.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να απέχουν από επιθετικές, αθέμιτες και παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, να σέβονται τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία τους, να ενεργούν με επαγγελματική ευσυνειδησία ακολουθώντας τους κώδικες συμπεριφοράς που δεσμεύουν την εμπορική δραστηριότητά τους με κίνητρο την άρτια εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας στο δίκαιο του αθεμίτου ανταγωνισμού θα εξασφαλίσουν τη νομιμότητα της επιχείρησής σας και θα σας συνδράμουν στην καταπολέμηση του αθεμίτου ανταγωνισμού από άλλες επιχειρήσεις.